Ved å tegne en serviceavtale med Follo Lås og Glass-Sikring AS vil du alltid opplevemester
at du slipper mange ubehaglige stunder.

Vi utfører vedlikehold og utbedrer før noe går i stykker.
Når du bestiller alarmanlegg anbefaler vi å opprette service avtale, ved å gjøre
dette er du sikker på at alarmanlegget virker, både mot varsling av innbrudd eller
varsling av brann. Batterier må byttes for at systemene skal virke optimalt og varsle
til rett tid. I en serviceavtale kan vi også ta oss av sjekk av brannslukkere,
brannvarslere, vannlekkasjevarslere og gassvarslere samtidig som vi går over alarmanlegget med rømningsveier og låser.