Brann
Vi har også et stort utvalg av brannvernsutstyr fra gode og trygge leverandører.
Våre tjenester innen brannvern:
Follo lås tar brannvern seriøst! Vi tilbyr serviceavtale og dokumentasjon av:

  • Håndslokkere
  • Brannslokker
  • Brannslanger
  • Tromler

 Vi har også eget verkstad for service av brannslukkere for å sikre kundene våre rask og god service

brannslokk innenfor

 

 

 

Vi har lang erfaring, fagkunnskap, tillit i markedet når det gjelder brannvern og brannvernstjenester.

Vi har også et stort utvalg av brannvernsutstyr fra gode og trygge leverandører.

 

Brannvernstjenester for borettslag

Vi tilbyr komplette servicepakker for ditt borettslag når det gjelder å verne bygningsmassen mot brann. Vi skreddersyr våre brannverns-serviceavtaler etter borettslagets bebyggelse (blokk, rekkehus, hus, etc.).

Kontroll av brannslukningsapparater:

Vi kontrollerer brannslukningsapparater forskriftsmessig ut i fra leverandørenes servicebeskrivelse.

Kontroll av røykvarslere:

Vi kontrollerer og skifter batteri i borettslagets røykvarslere samtidig.

Ved å kontrollere brannslukningsapparatet og røykvarsler hos hver andelseier gir det en ekstra trygghet for alle å vite at hver beboer har brannslokkeren lett tilgjengelig og at røykvarsleren fungerer.

Brannvernstjenester for firmaer

Kontroll og service av håndslokkere iht. NS3910 og brannposter (sentervannslanger) iht. NS-EN671-3. Samt kontroll av faste installasjoner.

Det finnes en rekke forskjellige løsninger for lås og boligsikring. I tillegg til bruk av lås, er andre tiltak som for eksempel gitter og sikkerhetsfilm fornuftig i mange tilfeller. Vi gir deg gratis sikkerhetsbefaring av din bolig og anbefaler den løsningen som vil være best for deg.