Vi kan levere kodede nøkler med eller uten fjernkontroll til de fleste biler.

Alle biler produsert etter 1995 har en type startsperre hvor man ikke får startet bilen om mottakeren
ikke sitter i nøkkelen.
Dessverre er det noen modeller fra Mercedes og BMW som bytter kode hver gang man starter
motoren, så disse kan foreløpig ikke kopieres. Send forespørsel på din modell.
I noen av bilmerkene kan nøkkelen lett klones uten store kostnader. Klone betyr at
vi da kopierer nøkkelens startsperre, dette går da ikke utover maks antall nøkler til
bilen. Alle biler har et maks antall nøkler som kan legges inn.
Send forespørsel på dette her.
Nytt av utstyr har vi en maskin som vi kobler til elektronikken i bilen og får lagt til
nye nøkler. Dette er den sikreste måten å gjøre kopiering på da nøkler som ikke
finnes eller som er mistet blir fjernet fra bilens register. Da kan vi også kode inn
fjernkontrollen så denne virker. Har vi ikke nøkkelen din på lager kan denne skaffes i
løpet av 3-4 virkedager. Bilen leveres da på morgenen i vår butikk og hentes senere
samme dag. Alle nøkler som skal virke i bilen må da medbringes.