Tips om vedlikehold


Alle låser og beslag i en bolig trenger både vedlikehold og i noen tilfeller må de byttes ut.
Man trenger ikke å være låsesmed for å kunne vedlikeholde låser og beslag , dette for at levetiden skal kunne forlenges med ganske mange år.
Vi skal her gå igjennom noen enkle råd og tips for de forskjellige dørene i en bolig.

1. Innerdør

A) Låsen.
Her har man normalt en enkel lås fra Boda eller/og TrioVing. Disse enkle ”tilholder låsene” (noe man ser på nøkkelen om det er en ”tilholder lås”, dvs.. om nøkkelen har skjegg) krever ikke mye vedlikehold. Drypp noen dråper granitt inn i låsen hvert annet år.
B) Dørvrider.
Her kan man oppleve at dørvrideren begynner å ”henge”. Dette tyder på at man har feil type dørvrider eller feil type låskasse i forhold til dørvriderene. Om dette har oppstått har man tre ting å gjøre:
Bytte ut låskassene
Bytte ut dørvrideren
Bytte ut alt sammen (dette fordi at låskassene er ødelagt allerede eller at dørvriderene er så gamle at det ikke finnes nye låskasser som kan holde dørvrideren rett over tid p.g.a. vekten på dørvriderene).

Det enkleste er å bytte ut dørvriderene (om ikke låskassene er ødelagte),
man kan få kjøpt nye dørvridere fra 70,- til 150,- pr par med nøkkelskilt. Dette bruker å være enkle og lette dør-vridere som er tilpasset små og enkle låskasser for innebruk.

C. Hengsler.

Hengslene bør man gjøre som man gjør med låskassen, gi den noen dråper olje hvert annet år.
Er man i tvil om noe av dette bør man kontakte sin lokale låsesmed.

2. Terrassedører:

A) Låsen.

Her har man normalt en trepunktslås fra Fix.
Drypp noen dråper låsolje inn i låsen hvert annet år.

B) Dørvrider.
Her kan man oppleve at dørvrideren begynner å ”slenge”. Dette betyr at man må etterstramme skruene, men ofte hjelper dette kun over en kort tid. Man bør skaffe seg en boks med ”Lock tite” for å spraye skruene og hylsene innvendig før man skrur til skruene, for da skal det sitte.

C. Hengsler.

Hengslene bør man gjøre som man gjør med låskassen, gi den noen dråper olje hvert annet år.
Er man i tvil om noe av dette bør man kontakte sin lokale låsesmed eller oss.

3. Hoveddør:

A) Låsen.

Her har man normalt en lås fra TrioVing, ASSA eller Boda. Disse låsene har som regel en ”låssylinder”, d.v.s. nøkkelen har forskjellige hakk på en side. Det som krever vedlikehold er både låskassen og låssylinderen.

Man bør dryppe noen dråper låsolje inn i låsen hvert annet å, men låssylinderen skal man være mer varsom med.

a) Er det en TrioVing låssylinder skal den ikke sprayes eller dryppes med noe. Går nøkkelen
tregt eller hakket, bør man skru ut låssylinderen den ut for å bringe den til en lokal låsesmed (normalt skrur man ut en TrioVing låssylinder fronten av låskassen (om det er en TrioVing låskasse, er det en ASSA eller Bodalåskasse skrur man den løs fra baksiden (innsiden av døren).

b) Er det en ASSA eller en annen type låssylinder anbefales at man kan spraye med en låsolje beregnet for denne typer låser (oppsøk din lokale låsesmed for å få rette type låsolje).

B) Dørvrider.
Her kan man oppleve at dørvrideren begynner å ”henge”. Dette tyder på at man har feil type dørvrider eller feil type låskasse i forhold til dørvriderene. Om dette har oppstått har man tre ting å gjøre:

4. Bytte ut låskassen eller

5. bytte ut dørvrideren eller

6. bytte ut alt sammen (dette fordi at låskassen
er ødelagt allerede eller at dørvrideren er så gammel at det ikke finnes nye låskasser som kan holde dørvrideren rett over tid p.g.a. vekten på dørvrideren).

Det enkleste er å bytte ut dørvrideren (om ikke låskassene er ødelagte), man kan få kjøpt nye dørvridere fra 200,- til 500,- paret. Dette bruker å være stilmessige og dekorative dørvridere som er tilpasset låskasser for utvendig bruk.

C. Hengsler.

Hengslene bør man gjøre som man gjør med låskassen, gi den noen dråper olje hvert annet år.

Noen sikkerhetstips


Hoveddør

Hoveddøren bør ha to låser. Den ene skal være enkel å bruke
inne med en knappevrider slik at du kan låse døren på innsiden når du er hjemme. Da har du også mulighet til rask evakuering ved brann. Den andre er en nødvendig tilleggslås når du ikke er hjemme. Låsen brukes med nøkkel når huset er tomt. Denne bør være FG-godkjent.

Noen enkle tips

- Skift sylinder i låsen eller få låsene kodet om når du flytter inn i ny bolig.

- Lag aldri flere nøkler til boligen enn du har behov for.

- Ikke la nøklene stå i låsen på innsiden, verken i verandadøren eller ytterdøren.

- Nøkler som ikke er i bruk, skal oppbevares forsvarlig.

- Merk aldri nøklene med navn eller adresse.

- Nøklene utleveres kun til barn som er store nok til å ta vare på dem.

- Fall ikke for fristelsen til å ”gjemme” nøklene på et lurt sted utenfor huset.

Utelys

Utendørs belysning som slår seg automatisk på når noen beveger seg nær huset, er en god investering for å skremme vekk tyven. Slik belysning gir også naboer og forbipasserende en bedre mulighet til å oppdage et innbrudd i tide.

Alarm

En alarm er alltid en god invistering, enten om du kjøper en og tilknytter deg et vaktselskap, eller bare har lokal varsling. Systemene her er mange, og det er også et godt alternativ å ha varsling til egen telefon.

Vi hjelper deg gjerne med det rette valget.

Brann
Vi har også et stort utvalg av brannvernsutstyr fra gode og trygge leverandører.
Våre tjenester innen brannvern:
Follo lås tar brannvern seriøst! Vi tilbyr serviceavtale og dokumentasjon av:

 • Håndslokkere
 • Brannslokker
 • Brannslanger
 • Tromler

 Vi har også eget verkstad for service av brannslukkere for å sikre kundene våre rask og god service

brannslokk innenfor

 

 

 

Vi har lang erfaring, fagkunnskap, tillit i markedet når det gjelder brannvern og brannvernstjenester.

Vi har også et stort utvalg av brannvernsutstyr fra gode og trygge leverandører.

 

Brannvernstjenester for borettslag

Vi tilbyr komplette servicepakker for ditt borettslag når det gjelder å verne bygningsmassen mot brann. Vi skreddersyr våre brannverns-serviceavtaler etter borettslagets bebyggelse (blokk, rekkehus, hus, etc.).

Kontroll av brannslukningsapparater:

Vi kontrollerer brannslukningsapparater forskriftsmessig ut i fra leverandørenes servicebeskrivelse.

Kontroll av røykvarslere:

Vi kontrollerer og skifter batteri i borettslagets røykvarslere samtidig.

Ved å kontrollere brannslukningsapparatet og røykvarsler hos hver andelseier gir det en ekstra trygghet for alle å vite at hver beboer har brannslokkeren lett tilgjengelig og at røykvarsleren fungerer.

Brannvernstjenester for firmaer

Kontroll og service av håndslokkere iht. NS3910 og brannposter (sentervannslanger) iht. NS-EN671-3. Samt kontroll av faste installasjoner.

Det finnes en rekke forskjellige løsninger for lås og boligsikring. I tillegg til bruk av lås, er andre tiltak som for eksempel gitter og sikkerhetsfilm fornuftig i mange tilfeller. Vi gir deg gratis sikkerhetsbefaring av din bolig og anbefaler den løsningen som vil være best for deg.

Det kan være greit å ta en sjekk på brannsluknings apparatet ved å snu den på hodet ca. 4 gang i året.
Når dette gjøres skal du kjenne pulveret faller ned i bunnen.
Kontroll på brannsluknings apparater gjør vi for deg hvert 5 år i bolig og hvert år andre steder

Brannslukningsapparater eldre enn 10 år på pulverapparater og CO2 apparater og skumapparater eldre enn 5 år skal byttes eller trykkprøves.

Bygge nytt eller skifte låssystem? Hva finnes av alternativer?

Hvis du bor i den ytterste utkant trenger du kanskje ikke verken lås eller alarm, men svært mange av oss har behov for å sikre bolig og eiendeler.hvilkenlaas

Men hva skjer på låsfronten? Vi er vant til nøkkelkort og administrerte systemer på jobben, men i hvilken grad har moderne tekniske løsninger kommet vanlige boligeiere til gode?

Enkelt eller avansert?

Behovet for et låssystem varierer avhengig av hvor mange som skal ha adgang til boligen, og om det er begrensninger i adgangen.

En som leier ut flere hybler vil ha behov for et mer avansert system enn de som bebor hele huset alene.

Har man hjelp i huset som trenger adgang, barn som ofte mister nøkler, foreldre eller andre slektninger som stadig kommer innom kan man ha nytte av et mer fleksibelt system enn en vanlig lås og et antall nøkler.

Lås og enkel adgangskontroll

Problemet med tradisjonelle låser er ikke først og fremst at nøkler mistes, men at personer med nøkkel ikke leverer den tilbake. Dette gjelder først og fremst de som leier ut hybler eller deler av boligen.

Løsningen da er å bytte ut låsen og alle nøklene, noe som blir kostbart i lengden.

TrioVing Solo løser dette problemet på en praktisk måte. Her bruker man en kombinasjon av høysikkerhets låssylinder og elektronisk kode.

Systemet har vært brukt i profesjonelle miljøer, men er nå tilgjengelig i en relativt rimelig pakkeløsning for privatboliger. Denne består av en sylinder og fem nøkler, samt programmeringsnøkkelen.

Hva bør jeg gjøre!

1. Kontakter politiet. Ikke rør noe i huset før politiet har vært der. Dette kan hjelpe politiet i sitt arbeide.

2. Sjekk om du har blitt frastjålet viktige ting som kredittkort, bankkort, pass og dåpsattest, fødselsattest, sjekker, bensinkort eller andre viktige papirer.

3. Ring banken for å få sperret kortene så raskt som mulig hvis bak kort er borte.

4. Ring oss for mer informasjon om hva du bør gjøre.


Når politiet er ferdig med sine undersøkelser, kan du starte med rydding og rengjøring. Sjekk med forsikringsselskapet hva sokm dekkes av utgifte. Ta gjerne skadene.

Reparere skadene?
Har du skader kan Follo Lås og Glass-sikring AS bistå med å reparere disse så raskt som mulig. .

Slik gjøres skaden opp
Er det store skader vil det som regel være behov for en takstmann som vurderer skadeomfanget.

Fyll ut skademeldingsskjema
Forsikringsselskapet vil ha en oversikt over det som er stjålet. Et skademeldingsskjema inneholder spørsmål som skal besvares:

 • Hva er skjedd?
 • Når oppdaget du det?
 • Hvem oppdaget innbruddet?
 • Hvordan kom tyven inn?
 • Er det meldt til politiet?
 • Hva er stjålet?
 • Når kjøpte/fikk du det som er stjålet?
 • Hva kostet det da du kjøpte det?
 • Hva krever du i erstatning?

Splint- og sikkerhetsfilm monteres på innsiden av glassruten og holder knust glass på plass hvis uhellet skulle være ute.

Dette kan redde liv, forhindre skader, beskytte eiendom, redusere effekten ved for eksempel eksplosjon og bidra til å avvise uvelkomne gjester.

Vår sikkerhetsfilm oppgraderer alt eksisterende float/planglass, og oppfyller således alle regler etter europeisk standard.

Vi fører Consol som har seks hovedtyper av sikkerhetsfilm:

 • Sikkerhetsfilm som beskytter mennesker og innventar mot glassplinter.
 • Sikkerhetsfilm som hindrer/forsinker innbrudd.
 • Sikkerhetsfilm som benyttes mot eksplosjoner og ekstremvær.
 • Sikkerhetsfilm mot graffitti.
 • Sikkerhetsfilm som reparerer knust glass.
 • Anti-avlyttingsfilm.

Flere varianter av sikkerhetsfilm

Sikkerhetsfilmene finnes i transparent eller farget utgave. Filmene kan også leveres med solskjermingseffekt eller som dekorfilm. For å kunne prise et prosjekt med sikkerhetsfilm, er vi avhengig av å vite mest mulig om hvor/hvordan filmen skal benyttes. Slik kan vi kan bistå med å finne den rette løsningen for deg.

Sikkerhetsfilm leveres også til bil.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!

Beskyttelse innbrudd

Du kan sikre din bolig mot innbrudd på forskjellige måter. Sunn fornuft kombinert med FG-godkjente låser på dører og vinduer er den beste måten å holde tyven ute på. Vi kan hjelpe deg med hvordan beskytte seg mot innbrudd

Det viktigste er å identifisere svake punkter i boligen din, og sikre disse først. Når det er gjort kan du overveie å samarbeide med for eksempel naboen. Sammen kan dere gjøre hele ditt boligområde tryggere mot uønskede elementer i ditt nærområde. Det skal være trygt å oppholde seg utenfor boligen også, og ikke bare i boligen. Hvis du gjør en innsats på alle nivåer, blir sikkerheten størst, men dette avhenger jo også av ditt nærmiljø, og de som bor der.

Hvor og når skjer innbruddene?
Det begås flest innbrudd i og rundt storbyer. I tillegg til Oslo, kommer Romerike, Asker og Bærum, Follo dårlig ut.

Det har allikevel blitt en tendens til innbrudd blir mer og mer organisert, og at omreisende bander flytter seg over et større område på kort tid.

De fleste innbrudd skjer når folk ikke er hjemme. Heldigvis får vi kanskje si. Allikevel ser man at tyver blir stadig frekkere, og flere har opplevd å bli rundstjålet mens man sov.I ditt boligområde kan du vurdere sjansen for innbrudd fra følgende faktorer:

 • Er det gode fluktveier?
 • Bor du i et område der få personer er hjemme på dagtid?
 • Er det lett for en tyv å gjemme seg i omgivelsene?
 • Er det mye støy i omgivelsene, som gjør at det ikke er så lett å høre et innbruddsforsøk?

Hva stjeler tyven?nokkel

Tyven går etter ting som er lett omsettelige. I tillegg til penger stjeles det oftest tv-apparater, spillmaskiner, mobiltelefoner, bærbare PC-er. smykker, klokker, fotoutstyr og dyre merkevarer.
Om du er borte for noen dager kan det være en god ide å legge slike ting på steder som ikke kan sees fra for eksempel et vindu. Dette gjelder også nøkler.

Nabohjelp

Ideen med nabohjelp er at beboerne i et boligområde avtaler å holde øyne og ører åpne, og er oppmerksom på hva som skjer i nærområdet. Hvis en beboer ser noe mistenkelig, ringer han eller hun til politiet. Beboernes årvåkne blikk virker avskrekkende på tyvene fordi de merker at risikoen for å bli oppdaget er stor.

nabohjelpNabohjelp har i utlandet vist seg å få ned innbrudd, hærverk og annen kriminalitet med mellom 16-26 prosent. Sidegevinsten er også hyggelig, ved at beboerne opplever større trygghet, har et mer sosialt miljø, og større respekt og tålmodighet med hverandre. Nabohjelp kan kanskje brukes i ditt nærmiljø?

Nabohjelp kan organiseres i mer eller mindre faste former, men jo mer organisert den er, jo bedre virker den. Du kan avtale med naboen at dere skal holde øye med hverandres boliger, og få det til å se ut som at det er noen hjemme. På den måten blir det vanskeligere for en tyv å vurdere om det er noen hjemme.

Ta gjerne initiativ selv for å få i stand et møte med beboere i ditt nærmiljø. Jo flere som deltar, jo større effekt. Allikevel er det viktig å respektere de som ikke ønsker å delta på et slikt møte.

Et godt nærmiljø kan bare skapes av de som bor der. Alle bør kunne føle seg trygge i sitt nærmiljø, det være seg barn, voksne, pensjonister eller folk som er funksjonshemmende. Ta i bruk uteområdene, og sørg for at disse er i god stand. Dette minsker risikoen for hærverk, innbrudd eller andre kriminelle handlinger

Andre gode råd.

 • Unngå å fortelle på internett, telefonsvarer eller lignende når du er bortreist.
 • Det må gjerne være litt uorden i hagen, slik at det ser ut som at noen er hjemme.
 • La en hageslange eller lignende ligge ute. Hageredskaper og verktøy bør låses inn. Ikke gi tyven verktøy for å bryte seg inn.
 • La en radio stå på når du er ute.
 • En høy hekk verner privatlivet, men gir også arbeidsro for tyven·
 • En god lås virker kun om du låser den.
 • La lyset stå på i et værelse eller to·
 • Bruk bevegelsessensorer utendørs som tennes når noen nærmer seg.

Her kan du finne enkle tips til hvordan du monter Yale Doorman.

Her finner du en film på hvordan du monterer Yale Doorman.