Sikring av vinduer skjer med vinduslåser som skrus på vinduskarmene. Vi leverer nå med TrioVing CodeHandle med kodelås på vinduet.

Vi leverer også vinduslåser både med og uten nøkkel som skrus på karmen. Disse kan lages slik at nøkkelen passer til øvrige låser i boligen.

Dagens skandinavisk produserte vinduer er utstyrt med beslag for dette. Eldre vinduer bør gåes over og se om vanlige hasper og håndtak fungerer som de skal.

Sjekk også om det er fornuftig med luftebeslag. Dette stanser små barn i å åpne vinduet og forhindrer uønskede nattlige besøk.