Follo Lås og Glass-Sikring AS tilbyr komplette sikkerhetsløsninger med god kvalitet både på elektronikk og mekanikk. Løsningene vi har valgt er tilpasset alt fra bygg med 1 dør til store bygg og selskaper.
Vi sikrer lokaler uten nettverk til løsninger med alarm, porttelefon og bookingsystemer. Hvilken løsning du velger vil avhenge av din virksomhet, krav til sikkerhet og kostnad. Med TrioVing finner vi løsningen.

Et sikkerhetssystem som består av deler som fungerer godt sammen vil gi deg trygghet i hverdagen, og garanterer sikkerhet og trygghet for bygg og brukere.
TrioVing leverer kvalitet og fremtidssikre løsninger for alle typer virksomheter og bygg. TrioVing er til nå levert til over 100 000 dører med kortlesere, både on-line og off-line.